Centar za pomoć

Što KEKS Pay može

 • Slanje i traženje novca
  • Kako mogu zatražiti novac u KEKS Payu?

   Novac kroz KEKS Pay možeš zatražiti na više načina. Na početnom ekranu aplikacije odaberi "+", zatim u izborniku "Zatraži novac" i odaberi prijatelja ili grupu od koje želiš zatražiti. Nakon toga upiši iznos koji tražiš te dodaj svoju poruku i naljepnicu (sticker) ako želiš. Novac možeš zatražiti i direktno u razgovoru s nekim prijateljem ili grupom. Na dnu ekrana stisni na novčiće, odaberi "Zatraži" i nakon toga su svi koraci jednaki. Ako želiš, novac možeš zatražiti i putem našeg digitalnog asistenta. U razgovoru s nekim prijateljem, grupom ili čak sa samim asistentom upiši ili izgovori rečenicu poput "Zatraži 6 € od Marka" i samo prati korake.

  • Kako u KEKS Payu poslati novac?

   Novac kroz KEKS Pay možeš poslati na više načina. Na početnom ekranu aplikacije odaberi "+", zatim u izborniku "Pošalji novac" i odaberi prijatelja ili grupu u koju želiš poslati. Nakon toga upiši iznos koji šalješ te dodaj svoju poruku i naljepnicu (sticker) ako želiš. Novac možeš poslati i direktno u razgovoru s nekim prijateljem ili grupom. Na dnu ekrana stisni na novčiće, odaberi "Pošalji" i nakon toga su svi koraci jednaki. Ako želiš, novac možeš poslati i putem našeg digitalnog asistenta. U razgovoru s nekim prijateljem, grupom ili čak sa samim asistentom upiši ili izgovori rečenicu poput "Pošalji Ivani 5 €" i samo prati korake.

  • Kako mogu dodati svoj račun za primanje novca?

   Račun za primanje novca možeš dodati u glavnom izborniku aplikacije odabirom opcije "Računi i kartice". Nakon toga odaberi "Dodaj" i zatim "Primaj novac". U polje "Broj računa" unesi valjani IBAN broj, a u polje "Naziv računa" upiši neko ime kako bi kasnije mogao lako identificirati o kojem se računu radi - primjerice "Moj tekući račun". Napomena: u polje "Broj računa" možeš upisati samo brojeve, dakle nije potrebno upisivati "HR" na početku. Račun za primanje koji unosiš mora biti izdan od bilo koje hrvatske banke, i mora biti izdan fizičkoj osobi. Ako u KEKS Pay uneseš više računa za primanje novca, možeš odabrati koji od njih želiš da bude primarni račun za primanje novca. Kako bi postavio ili promijenio primarni račun za primanje novca, stisni na naziv računa, a zatim odaberi opciju "Želim koristiti ovaj račun kao primarni račun za primanje". Primarni račun za primanje možeš imati samo jedan, tj. kada izabereš novi, on će postati primarni.

  • Kako mogu povezati svoj Erste račun?

   Ako imaš otvoren račun u Erste banci i uspješno ga povežeš s KEKS Pay aplikacijom, moći ćeš ga koristiti podjednako za primanje i slanje novca prijateljima. Povezivanje s tvojim računom moguće je na više načina i to bez dolaska u poslovnicu (ako posjeduješ jedno od sredstava identifikacije/autorizacije). Kada poželiš povezati svoj Erste račun, KEKS Pay će ti ponuditi tri opcije povezivanja: mBankingom, Display karticom ili karticom Erste računa. Na ekranu "Poveži Erste račun" odaberi opciju autorizacije koju imaš - "mBanking" ako koristiš mBanking Erste banke, "Display kartica" ako koristiš Display karticu Erste banke ili "Kartica Erste računa" ako imaš karticu Erste tekućeg ili žiro računa. Nakon tog odabira, slijedi korake na ekranu i po završetku procesa imat ćeš povezan Erste račun kojim možeš plaćati, na koji možeš primati uplate, pregledati stanje, plaćati na podržanim prodajnim mjestima i slično.

  • Zatražio sam novac, ali drugi korisnik mi ga nije poslao. Što mogu učiniti?

   KEKS Pay je namijenjen za neformalno dijeljenje troškova, slanje i traženje manjih iznosa među poznanicima i ne stvara nikakve obveze za tebe ili tvog poznanika. Ako ti zatražiš novac od prijatelja, on odlučuje želi li ti ga poslati ili ne.

  • Nepoznata osoba me zatražila novac. Što mogu učiniti?

   Ako te nepoznata osoba zatraži novac, ne moraš joj ga poslati. Klikni na tu transakciju i odaberi opciju "Odbaci", tako ćeš odbiti slanje novca nepoznatoj osobi. Moguće je da se radi o nenamjernoj pogrešci, međutim moguće je i da se ovakva situacija ponovi. Ako te neka nepoznata osoba zatraži novac, tu osobu možeš blokirati i tada više nećeš dobivati ni poruke ni zahtjeve za slanje novca. Osobu možeš blokirati u KEKS Payu tako da odabereš razgovor s njom na glavnom ekranu aplikacije, zatim odabereš "..." i opciju "Detalji kontakta". U ovom prozoru odaberi opciju "Blokiraj korisnika".

  • Zašto je moja transakcija istekla? Svaki puta kada šalješ ili tražiš novac putem KEKS Pay, tvoj prijatelj koji prima ili šalje novac ima 5 dana da ti odgovori na zahtjev. Nakon što prođe 5 dana od tvog zahtjeva, ako prijatelj (ili član neke grupe) ne odgovori na tvoj zahtjev, tvoja transakcija (slanje ili traženje novca) će isteći automatski. Tvog prijatelja (ili više njih) ćemo podsjetiti na tvoj zahtjev kako bi ipak reagirali na vrijeme. Ako želiš, transakciju koja je istekla možeš lako ponoviti naknadno, kada tebi i tvojim prijateljima to bude odgovaralo.
  • Zašto ne mogu primiti novac na karticu koju sam već unio u aplikaciju?

   Pomoću KEKS Paya je moguće primiti novac na bilo koji račun (IBAN) fizičke osobe u Hrvatskoj. Primanje novca na karticu (iako je ona izdana za neki račun) nažalost nije moguće. Ako želiš tražiti i/ili primati novac putem KEKS Paya, molimo te da uneseš broj svojeg računa. Ako bankariš s nama, tj. koristiš usluge Erste banke, kada dodaš karticu svog računa možeš se povezati sa svojim računom i tako primati i slati novac na taj isti račun. Pronađi upute o tome u odgovoru na pitanje "Kako mogu povezati svoj Erste račun?"

  • Kako mogu dodati karticu za slanje novca putem KEKS Pay aplikacije?

   Karticu za slanje novca možeš dodati u glavnom izborniku aplikacije odabirom opcije "Računi i kartice". Nakon toga odaberi "Dodaj" i zatim "Šalji novac". U polje "Broj kartice" unesi puni broj svoje debitne ili kreditne kartice. U KEKS Pay možeš dodati Visa, MasterCard, Diners ili Maestro karticu. Polje "Tip kartice" automatski će se popuniti, i u njega nije potrebno unositi promjene. Polje "Ime i prezime vlasnika" također je automatski popunjeno (tvoje ime i prezime uneseno prilikom prijave u aplikaciju) i na njemu ne bi trebalo vršiti izmjene. Podsjećamo, u KEKS Pay moraš unijeti svoje točno ime i prezime i ne smiješ koristiti tuđe kartice za slanje novca.

   U polje "Datum isteka kartice" unesi podatke s kartice o datumu i godini kada kartica ističe - primjerice 12/18, a u polje CVV upiši sigurnosni broj kartice (klikom na "?" objasnit ćemo ti gdje možeš pronaći taj broj). Klikom na "Nastavi" KEKS Pay će provjeriti unesene podatke o kartici. Za tu potrebu, KEKS Pay će s tvoje kartice naplatiti iznos od 0,50 EUR. Ne brini, taj iznos KEKS Pay će ti vratiti odmah. Ovaj proces događa se samo prvi puta kada dodaješ karticu. Ako ne uneseš sve točne podatke, 0,50 EUR ti neće biti naplaćena. U nekim je situacijama moguće da ti 0,50 EUR bude vraćena nekoliko dana nakon što je naplaćena, to je uobičajeno i nije razlog za brigu.

   U procesu provjere unesenih podataka, može se otvoriti sigurnosni portal tvoje banke, tj. banke koja ti je izdala karticu koju unosiš u KEKS Pay. Bez brige, taj sigurnosni proces je potpuno uobičajen, i služi tome da potvrdiš kako si upravo ti vlasnik unesene kartice. Ta sigurnosna provjera razlikuje se među bankama, a uključuje jednokratne lozinke, SMS kodove i slične metode provjere identiteta. Nakon što uspješno provedeš tu autorizaciju, tvoja kartica će biti dodana u KEKS Pay. Kod gotovo svih kartica taj proces provodi se samo prvi puta. Ako tvoja kartica zahtjeva ovu proceduru svaki puta, možeš dodati i neku drugu karticu koja nema ovu provjeru pri svakom plaćanju.

  • Pri svakom slanju novca putem KEKS Pay aplikacije moram unositi lozinku kako bi se provelo plaćanje. Zašto se to događa i kako to mogu izbjeći?

   Prilikom slanja novca kroz KEKS Pay može se otvoriti sigurnosni portal tvoje banke, tj. banke koja ti je izdala karticu. Taj sigurnosni proces je potpuno uobičajen, i služi tome da potvrdiš kako si upravo ti vlasnik unesene kartice. Kod gotovo svih kartica taj proces provodi se samo prvi puta. Ako tvoja kartica zahtjeva ovu proceduru svaki puta, možeš dodati i neku drugu karticu koja nema ovu provjeru pri svakom plaćanju.

  • Dodala/dodao sam karticu u KEKS Pay i na računu vidim da mi je naplaćena 0,50 EUR. Zašto se to dogodilo?

   Nakon što u KEKS Pay uneseš sve tražene podatke o kartici, KEKS Pay će provjeriti njihovu točnost. Za potrebe te provjere, KEKS Pay će s tvoje kartice naplatiti iznos od 0,50 EUR. Ne brini, taj iznos KEKS Pay će ti vratiti odmah. Ovaj proces događa se samo prvi puta kada dodaješ karticu. Ako ne uneseš sve točne podatke, 0,50 EUR ti neće biti naplaćena. U nekim je situacijama moguće da ti 0,50 EUR bude vraćena nekoliko dana nakon što je naplaćena, to je uobičajeno i nije razlog za brigu. Ako je od trenutka kada dodaš karticu prošlo više od 7 dana, i 0,50 EUR ti još uvijek nije vraćena, obrati nam se na erstebank@erstebank.hr ili 0800-7890.

  • Kako mogu poslati novac putem KEKS Paya sa svog računa u drugoj banci? (banci koja nije Erste)

   Ako kroz KEKS Pay želiš poslati novac s računa u nekoj hrvatskoj banci koja nije Erste, dodaj karticu tekućeg ili žiro računa koju imaš izdanu za taj račun. Proces dodavanja kartice opisan je kod odgovora na pitanje "Kako mogu dodati karticu za slanje novca". Podsjećamo - u KEKS Pay smiješ dodati i slati novac prijateljima samo sa kartica i/ili računa koji su tvoji!

  • Koji je minimalni iznos koji mogu poslati ili zatražiti putem KEKS Paya?

   U jednoj KEKS Pay transakciji poznaniku možeš poslati ili od njega zatražiti minimalni iznos od 0,50 EUR. Kod slanja i traženja u grupi, taj minimalni iznos odnosi se na svakog pojedinog poznanika koji sudjeluje u toj transakciji (na primjer, za KEKS Pay transakciju sa 5 sudionika, minimalni iznos koji možeš poslati ili zatražiti je 2,50 EUR).

  • Postoje li limiti za slanje i traženje novca putem KEKS Pay aplikacije?

   Limiti za KEKS Pay transakcije odnose se isključivo na tvoje korištenje KEKS Pay aplikacije (slanje novca i plaćanje na podržanim prodajnim mjestima) i nisu nikako povezani s limitima koji su postavljeni na tvoje račune ili kartice. Ako su limiti na tvojim računima ili karticama niži od limita koje smo naveli, primjenjivat će se limiti tvojih računa i/ili kartica.

   U jednoj KEKS Pay transakciji Poznaniku možeš poslati ili od njega zatražiti minimalni iznos od 0,50 €. Kod slanja i traženja u grupi, taj minimalni iznos odnosi se na svakog pojedinog Poznanika koji sudjeluje u toj transakciji (na primjer, za KEKS Pay transakciju sa 5 sudionika, minimalni iznos koji možeš poslati ili zatražiti je 2,50 €).

   Ako nisi klijent Erste banke i za KEKS Pay koristiš račun i kartice druge Banke ili jesi klijent Erste banke, ali za KEKS Pay koristiš račun ili karticu druge banke :

   U jednoj KEKS Pay transakciji možeš jednom Poznaniku poslati maksimalni iznos od 300 €. Kod transakcije slanja u grupi, taj maksimalni iznos dijeli se sa brojem Poznanika kojima želiš poslati taj iznos.

   U jednoj KEKS Pay transakciji možeš zatražiti maksimalni iznos od 300 € od jednog Poznanika koji u njoj sudjeluje. Kod KEKS Pay transakcije traženja u grupi, taj maksimalni iznos množi se sa brojem korisnika (Poznanika) od kojih tražiš taj iznos.

   Unutar jednog kalendarskog dana možeš poslati maksimalni iznos od 300 €. Ako unutar tog dana šalješ novac Poznanicima više puta, zbroj svih pojedinačnih slanja u tom danu ne može biti veći od 300 €.

   Unutar jednog kalendarskog mjeseca možeš poslati maksimalni iznos od 3000 €, neovisno o tome radi li se o slanju jednom Poznaniku ili grupi te o jednoj KEKS Pay transakciji ili njih više. Kod većeg broja KEKS Pay transakcija slanja u jednom mjesecu, zbroj svih pojedinačnih transakcija u tom mjesecu ne može biti veći od 3000 €.

   Ako si klijent Erste Banke i za KEKS Pay koristiš račun, karticu Erste banke ili KEKS račun:

   U jednoj KEKS Pay transakciji možeš jednom Poznaniku poslati maksimalni iznos od 800 €. Kod transakcije slanja u grupi, taj maksimalni iznos dijeli se sa brojem Poznanika kojima želiš poslati taj iznos.

   U jednoj KEKS Pay transakciji možeš zatražiti maksimalni iznos od 800 € od jednog Poznanika koji u njoj sudjeluje. Kod KEKS Pay transakcije traženja u grupi, taj maksimalni iznos množi se sa brojem korisnika (Poznanika) od kojih tražiš taj iznos.

   Unutar jednog kalendarskog dana možeš poslati maksimalni iznos od 800 €. Ako unutar tog dana šalješ novac Poznanicima više puta, zbroj svih pojedinačnih slanja u tom danu ne može biti veći od 800 €.

   Unutar jednog kalendarskog mjeseca možeš poslati maksimalni iznos od 6000 €, neovisno o tome radi li se o slanju jednom Poznaniku ili grupi te o jednoj KEKS Pay transakciji ili njih više. Kod većeg broja KEKS Pay transakcija slanja u jednom mjesecu, zbroj svih pojedinačnih transakcija u tom mjesecu ne može biti veći od 6000 €.

  • Prijatelj me zatražio novac i u poruci piše da upišem svoj dio. Što da napravim?

   Kroz KEKS Pay tvoj prijatelj može zatražiti novac od tebe i ostalih članova neke grupe. Ako je taj vaš zajednički trošak jednak za sve članove grupe (primjerice svi članovi grupe plaćaju jednu ulaznicu koja ima istu cijenu), tada će prijatelj od svih tražiti isti iznos. Međutim, ako je trošak različit za sve članove grupe (primjerice svi ste u restoranu jeli različito jelo), tada prijatelj može zatražiti od cijele grupe ukupan iznos, a ti kao član grupe možeš mu poslati neki proizvoljni iznos - tj. svoj dio ukupnog troška.

  • Ako pošaljem novac prijatelju, i on ga nikada ne preuzme, hoću li dobiti povrat novca?

   Svaki puta kada pošalješ novac putem KEKS Paya, tvoj prijatelj koji prima novac ima 5 dana da ga preuzme. Nakon što prođe 5 dana od tvog zahtjeva, a tvoj prijatelj ne preuzme poslani novac (ne instalira KEKS Pay, ne doda račun ili slično), tvoja transakcija će isteći automatski. U tom slučaju, novac koji želiš poslati prijatelju će ti biti vraćen ili ti inicijalno neće niti biti naplaćen, ovisno o tome šalješ li prijatelju novac s računa ili kartice.

  • Prijatelja sam zatražila/zatražio novac, a on mi je platio u gotovini. Mogu li nekako otkazati svoj zahtjev kroz KEKS Pay?

   Zahtjev za traženje novca možeš otkazati, i to sve dok ga tvoj prijatelj ne prihvati. Otkazivanje zahtjeva za traženje novca je jednostavno - otvori svoj zahtjev za traženje novca i odaberi opciju "Otkaži".

  • Koliko košta slanje novca kroz KEKS Pay?

   Slanje novca kroz KEKS Pay za tebe je besplatno

   Ako ti pošalješ novac kroz KEKS Pay (zadaš nalog za plaćanje) koji zahtjeva promjenu valute primjenjuje se kupovni ili prodajni tečaj za devize s dnevne tečajne liste Erste banke koja je valjana u trenutku izvršenja tvog naloga za plaćanje. U situaciji promjene između strane i domaće valute primjenjuje se važeća tečajna lista u trenutku izvršenja promjene tj. kupovni tečaj s tečajne liste koristi se za promjenu strane valute u domaću valutu, a prodajni tečaj s tečajne liste koristi se za promjenu domaće valute u stranu valutu.

   Točan iznos svih naknada za usluge platnog prometa kroz KEKS Pay objavljene su u aktima banke te predstavljaju dio Općih uvjeta korištenja aplikacije KEKS Pay.

  • Da li mi je potreban pristup internetu za slanje i traženje novca putem KEKS Paya?

   Da, za slanje, traženje i primanje novca putem KEKS Pay aplikacije potreban ti je pristup internetu, bilo putem Wi-Fi mreže ili putem mobilnog interneta.

  • Mogu li poslati ili zatražiti novac od prijatelja u drugoj banci?

   Ako ti i tvoj prijatelj koristite KEKS Pay, možeš mu poslati ili od njega zatražiti novac bez obzira na to s kim bankarite. Proces slanja i traženja novca kroz KEKS Pay opisan je u odgovorima na druga česta pitanja.

  • Kako mogu promijeniti karticu ili račun za slanje i primanje novca putem KEKS Paya?

   Prilikom slanja i traženja novca u KEKS Payu možeš u tom ekranu klikom na vrh (gdje je prikazana tvoja kartica ili račun) odabrati drugu karticu ili račun za slanje i primanje. Ako želiš, u tom istom ekranu možeš i dodati novu karticu ili račun. Za primanje novca putem KEKS Paya možeš postaviti primarni račun, na koji ćeš redovito primati novac kada ti ga netko pošalje. Način postavljanja primarnog računa opisan je u odgovoru na pitanje "Kako mogu dodati svoj račun za primanje novca?"

  • Moja kartica / račun su blokirani. Mogu li i dalje koristiti KEKS Pay?

   KEKS Pay ćeš moći koristiti i dalje, međutim navedene račune ili kartice nećeš moći koristiti za slanje ili primanje novca putem KEKS Paya.

  • Mogu li poslati novac prijatelju u drugoj državi?

   Putem KEKS Paya možeš poslati novac na bilo koji račun (IBAN) fizičke osobe u Hrvatskoj. Primanje i traženje novca na račune banaka izvan Republike Hrvatske nažalost nije moguće.

  • Gdje mogu pronaći povijest mojih transakcija?

   Na glavnom ekranu KEKS Paya (koji te dočeka odmah nakon prijave u aplikaciju) nalaze se dvije kartice - "Razgovori" i "Transakcije". U kartici "Razgovori" nalaze se tvoji aktivni razgovori s prijateljima ili grupama. U kartici "Transakcije" nalazi se povijest tvojih transakcija kroz KEKS Pay. Na samom vrhu te kartice nalaze se aktivne, a niže i sve završene transakcije.

  • Poslao sam novac prijatelju putem KEKS Paya, kada će ga on primiti?

   Kada pošalješ novac prijatelju putem KEKS Paya, u većini slučajeva možeš očekivati da će ga tvoj prijatelj primiti unutar nekoliko sati ili prvi sljedeći radni dan ujutro.

   Odgode u slanju i primanju novca ponekad se mogu dogoditi zbog načina na koji bankarski sustav funkcionira, primjerice : ako pošalješ novac navečer ili u dane vikenda, ako tvoj prijatelj (primatelj novca) nema račun u Erste banci, ako dođe do odgode u međubankovnom platnom sustavu ili kod banke primatelja, u slučajevima više sile, elementarne nepogode ili bilo koje druge neplanirane odgode u obradi.

   Točno vrijeme izvršenja za sve usluge platnog prometa kroz KEKS Pay objavljene su u aktima banke te predstavljaju dio Općih uvjeta korištenja KEKS Pay aplikacije.

  • Kako sve mogu zatražiti novac u grupi?

   Nakon odabira opcije "Zatraži", upiši iznos i zatim odaberi jednu od tri opcije.

   OD SVAKOGA - znači da ćeš upisani iznos tražiti od svih članova grupe koje odabereš (primjerice kada svi plaćaju svoju kartu za koncert).

   PODIJELI - znači da ćeš upisani iznos podijeliti na sve članove grupe koje odabereš (primjerice kada dijeliš s ostalima trošak ručka ili poklona za rođendan).

   SVATKO SVOJ DIO - znači da će svatko od članova grupe koje odabereš moći samostalno odrediti koliko će ti poslati. (primjerice kada svi u restoranu naruče različito, pa nije moguće točno podijeliti iznos).

  • Kako sve mogu poslati novac u grupi?

   Nakon odabira opcije "Pošalji", upiši iznos i zatim odaberi jednu od dvije opcije.

   SVAKOME - znači da ćeš upisani iznos poslati svim članovima grupe koje odabereš.

   PODIJELI IZNOS - znači da ćeš upisani iznos podijeliti na sve članove grupe koje odabereš.

  • Kartica koju koristim za slanje novca putem KEKS Paya je istekla. Što mogu napraviti?

   Ako je kartica koju koristiš za slanje novca putem KEKS Paya istekla, nećeš ju više moći koristiti. Kada od izdavatelja kartice (tvoje banke) dobiješ novu karticu, staru karticu možeš izbrisati u izborniku "Računi i kartice" i nakon toga dodati novu karticu za slanje novca putem KEKS Paya. Postupak dodavanja nove kartice u KEKS Pay opisan je u odgovoru na pitanje "Kako mogu dodati karticu za slanje novca putem KEKS Paya?"

  • Koliko kartica ili računa mogu dodati u KEKS Pay?

   U KEKS Pay možeš dodati sve tvoje važeće Visa, MasterCard, Diners ili Maestro kartice. Također, u KEKS Pay možeš dodati sve tvoje račune (IBAN-e), izdane tebi kao fizičkoj osobi od neke banke u Hrvatskoj.

  • Moram li imati mobitel s biometrijom (FaceID, TouchID i slično) kako bih mogao koristiti KEKS Pay?

   Ne, prijava u KEKS Pay putem biometrije nije obavezna, ona ti samo može ubrzati prijavu u KEKS Pay.

   KEKS Pay tvoje podatke štiti putem PIN broja kojeg definiraš prilikom prve prijave u aplikaciju. PIN broj naknadno možeš i promijeniti tako da u glavnom izborniku odabereš "Moj profil", a zatim "Promijeni PIN" u rubrici "Sigurnost".

 • Plaćanje
  • Gdje sve mogu plaćati KEKS Payem?

   Možeš plaćati na svim prodajnim mjestima s oznakom KEKS Pay ili Erste Wallet.

  • Moram li imati pristup internetu za plaćanje KEKS Payem?

   Da. Ako želiš plaćati aplikacijom, trebat će ti uređaj spojen na Wi-Fi mrežu ili mobilni internet.

  • Kada pokrenem plaćanje, KEKS Pay me traži dopuštenje za pristup kameri. Zašto?

   Zato što ćeš na prodajnom mjestu kamerom morati skenirati QR kôd za plaćanje.

  • Mogu li plaćati u inozemstvu?

   KEKS Payem možeš plaćati isključivo u Hrvatskoj.

  • Gdje mogu pronaći prošla plaćanja?

   Na glavnom ekranu KEKS Paya nalaze se dva taba – "Razgovori" i "Transakcije". U tabu "Razgovori" nalaze se tvoji aktivni razgovori s prijateljima ili grupama. U tabu "Transakcije" nalazi se povijest svih transakcija.

  • Koji je minimalni i maksimalni iznos koji mogu platiti na prodajnom mjestu putem KEKS Paya?

   Limiti za plaćanje putem KEKS Pay aplikacije na prodajnom mjestu odnose se isključivo na tvoje korištenje KEKS Paya i nisu nikako povezani s limitima koji su postavljeni na tvoje račune ili kartice. Ako su limiti na tvojim računima ili karticama niži od limita koje smo naveli, primjenjivat će se limiti tvojih računa i/ili kartica.

   Minimalni iznos koji možeš platiti na prodajnom mjestu je 0,50 EUR. Maksimalni iznosi transakcija su definirani u pregledu limita u aplikaciji KEKS Pay.

  • Kako mogu promijeniti karticu ili račun s kojeg plaćam na prodajnom mjestu?

   Prilikom slanja i traženja novca u KEKS Payu možeš u tom ekranu klikom na vrh (gdje je prikazana tvoja kartica ili račun) odabrati drugu karticu ili račun za slanje i primanje. Ako želiš, u tom istom ekranu možeš i dodati novu karticu ili račun. Za primanje novca putem KEKS Paya možeš postaviti primarni račun, na koji ćeš redovito primati novac kada ti ga netko pošalje. Način postavljanja primarnog računa opisan je u odgovoru na pitanje "Kako mogu dodati svoj račun za primanje novca?"

  • Kolika je naknada za plaćanje putem KEKS Paya?

   Za plaćanje putem KEKS Paya na podržanim prodajnim mjestima nema naknada tj. plaćanje je za tebe besplatno, bez obzira na to koji račun ili karticu koristiš. Točan iznos svih naknada za usluge platnog prometa kroz KEKS Pay objavljene su u aktima banke te predstavljaju dio Općih uvjeta korištenja aplikacije KEKS Pay.

  • Mogu li putem KEKS Paya plaćati na rate?

   Ne. KEKS Pay je aplikacija za jednokratna plaćanja.

 • Parking
  ENC
  Donacije
  Kupi GSM bon
  Chat
  • Kako mogu započeti novi chat (razgovor) s prijateljem?

   S prijateljem možeš započeti novi razgovor vrlo jednostavno. Na početnom ekranu odaberi "+" i zatim iz izbornika "Novi chat / grupa". Nakon toga odaberi jednog prijatelja i započni razgovor ili odaberi više prijatelja i napravi grupu.

  • Poslao sam poruku, ali nisam dobio odgovor. Zašto?

   Ako osoba s kojom želiš razgovarati još ne koristi KEKS Pay, onda ne može niti vidjeti tvoju poruku. Ne brini, dobit će SMS i, ako odluči instalirati KEKS Pay, nakon toga će vidjeti tvoju poruku.

  • S kime mogu razgovarati u KEKS Payu? Kroz KEKS Pay možeš chatati (razgovarati) sa svim korisnicima KEKS Paya. Ako prijatelji ne koriste KEKS Pay, možeš ih i pozvati da ju instaliraju kroz opciju "Pozovi prijatelje".
  • Kako mogu dodati ili promijeniti avatar neke grupe?

   Avatar neke grupe možeš promijeniti samo ako si administrator te grupe. Kada uđeš u grupu, odaberi opciju "Detalji grupe", a zatim odaberi avatar grupe, bilo da želiš fotografirati kamerom ili odabrati neku od postojećih slika na svojem uređaju. Ako tvoja grupa već ima avatar, možeš ga promijeniti ili izbrisati na istom mjestu.

  • Kako mogu upaliti/ugasiti obavijesti za neki razgovor?

   Ako želiš upaliti ili ugasiti obavijesti za neki razgovor, odaberi taj razgovor ili grupu, klikni na "Detalji grupe", a zatim aktiviraj ili deaktiviraj obavijesti razgovora.

  • Kako mogu napraviti novu grupu s prijateljima?

   Vrlo jednostavno. Na početnom ekranu odaberi "+" i zatim iz izbornika "Novi chat / grupa". Nakon toga odaberi nekoliko prijatelja i napravi grupu. Novoj grupi moraš zadati neko ime/naziv, možeš joj dodati neki avatar (malu sličicu koja govori o temi razgovora u grupi) i možeš odmah početi slati poruke, GIFove, slike te čak i zatražiti ili poslati neki novac!

  • Mogu li dodati prijatelja u postojeću grupu?

   Naravno. U postojeću grupu možeš dodati još prijatelja tako da uđeš u tu grupu, odabereš opciju "Detalji grupe" i zatim odabereš opciju "+ Dodaj još korisnika". Nakon toga, iz imenika svog telefona samo dodaj prijatelja ili više njih koje želiš dodati u grupu. Ako prijatelji koje želiš dodati još nemaju instaliran KEKS Pay, dobit će SMS poruku kojom ih ti pozivaš u KEKS Pay grupu.

  • Kako mogu promijeniti ime/naziv neke grupe?

   Ime tj. naziv neke grupe možeš promijeniti samo ako si administrator te grupe. Kada uđeš u grupu, odaberi opciju "Detalji grupe", a zatim stisni na naziv grupe i upiši novi naziv.

  • Kako mogu napustiti neku grupu u kojoj se nalazim?

   Svaku KEKS Pay grupu u kojoj si član možeš napustiti tako da uđeš u tu grupu, odabereš opciju "Detalji grupe" i zatim "Napusti grupu". Sve tvoje transakcije u toj grupi (koje u tom trenutku budu još aktualne) biti će otkazane ili odbijene.

Skini aplikaciju i uživaj u slatkim transakcijama!

#SlatkeTransakcije

Često postavljana pitanja

Je li korištenje KEKS Paya sigurno?

Pogledaj više
Keks